controller

controller là gì? Ý nghĩa của từ controller bộ điều khiển; người điều chỉnh; người kiểm tra

  • controller là gì ?

  • Ý nghĩa của từ controller là gì ?
  • controller là gì trong toán học ?
  • controller dịch
  • controller dictionary
  • controller là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ controller trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ controller trong toán học
  • controller tiếng việt là gì ?
  • What is controller in english ?