contravariant tension

contravariant tension là gì? Ý nghĩa của từ contravariant tension tenxơ hiệp biến

  • contravariant tension là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contravariant tension là gì ?
  • contravariant tension là gì trong toán học ?
  • contravariant tension dịch
  • contravariant tension dictionary
  • contravariant tension là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contravariant tension trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contravariant tension trong toán học
  • contravariant tension tiếng việt là gì ?
  • What is contravariant tension in english ?