contravariant index

contravariant index là gì? Ý nghĩa của từ contravariant index chỉ số phản biến

  • contravariant index là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contravariant index là gì ?
  • contravariant index là gì trong toán học ?
  • contravariant index dịch
  • contravariant index dictionary
  • contravariant index là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contravariant index trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contravariant index trong toán học
  • contravariant index tiếng việt là gì ?
  • What is contravariant index in english ?