contrast

contrast là gì? Ý nghĩa của từ contrast sự tương phản // đối lập, đối chiếu

  • contrast là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contrast là gì ?
  • contrast là gì trong toán học ?
  • contrast dịch
  • contrast dictionary
  • contrast là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contrast trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contrast trong toán học
  • contrast tiếng việt là gì ?
  • What is contrast in english ?