contragradient variable

contragradient variable là gì? Ý nghĩa của từ contragradient variable biến phản bộ

  • contragradient variable là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contragradient variable là gì ?
  • contragradient variable là gì trong toán học ?
  • contragradient variable dịch
  • contragradient variable dictionary
  • contragradient variable là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contragradient variable trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contragradient variable trong toán học
  • contragradient variable tiếng việt là gì ?
  • What is contragradient variable in english ?