contagious distrribution

contagious distrribution là gì? Ý nghĩa của từ contagious distrribution phân phối truyền nhiễm(phụ thuộc vào những tham số ngẫu nhiên)

  • contagious distrribution là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contagious distrribution là gì ?
  • contagious distrribution là gì trong toán học ?
  • contagious distrribution dịch
  • contagious distrribution dictionary
  • contagious distrribution là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contagious distrribution trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contagious distrribution trong toán học
  • contagious distrribution tiếng việt là gì ?
  • What is contagious distrribution in english ?