contact surface

contact surface là gì? Ý nghĩa của từ contact surface mặt tiếp xúc

  • contact surface là gì ?

  • Ý nghĩa của từ contact surface là gì ?
  • contact surface là gì trong toán học ?
  • contact surface dịch
  • contact surface dictionary
  • contact surface là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ contact surface trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ contact surface trong toán học
  • contact surface tiếng việt là gì ?
  • What is contact surface in english ?