constraint

constraint là gì? Ý nghĩa của từ constraint sự ràng buộc, sự hạn chế

  • constraint là gì ?

  • Ý nghĩa của từ constraint là gì ?
  • constraint là gì trong toán học ?
  • constraint dịch
  • constraint dictionary
  • constraint là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ constraint trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ constraint trong toán học
  • constraint tiếng việt là gì ?
  • What is constraint in english ?