consistency of an estimator

consistency of an estimator là gì? Ý nghĩa của từ consistency of an estimator tính vững của một ước lượng

  • consistency of an estimator là gì ?

  • Ý nghĩa của từ consistency of an estimator là gì ?
  • consistency of an estimator là gì trong toán học ?
  • consistency of an estimator dịch
  • consistency of an estimator dictionary
  • consistency of an estimator là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ consistency of an estimator trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ consistency of an estimator trong toán học
  • consistency of an estimator tiếng việt là gì ?
  • What is consistency of an estimator in english ?