conservation

conservation là gì? Ý nghĩa của từ conservation vl. bảo toàn

  • conservation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conservation là gì ?
  • conservation là gì trong toán học ?
  • conservation dịch
  • conservation dictionary
  • conservation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conservation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conservation trong toán học
  • conservation tiếng việt là gì ?
  • What is conservation in english ?