conoid

conoid là gì? Ý nghĩa của từ conoid hình nêm conoit

  • conoid là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conoid là gì ?
  • conoid là gì trong toán học ?
  • conoid dịch
  • conoid dictionary
  • conoid là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conoid trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conoid trong toán học
  • conoid tiếng việt là gì ?
  • What is conoid in english ?