conjunctive normal form

conjunctive normal form là gì? Ý nghĩa của từ conjunctive normal form dạng chuẩn hội

  • conjunctive normal form là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjunctive normal form là gì ?
  • conjunctive normal form là gì trong toán học ?
  • conjunctive normal form dịch
  • conjunctive normal form dictionary
  • conjunctive normal form là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjunctive normal form trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjunctive normal form trong toán học
  • conjunctive normal form tiếng việt là gì ?
  • What is conjunctive normal form in english ?