conjugate diameters

conjugate diameters là gì? Ý nghĩa của từ conjugate diameters những đường kính liên hợp

  • conjugate diameters là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conjugate diameters là gì ?
  • conjugate diameters là gì trong toán học ?
  • conjugate diameters dịch
  • conjugate diameters dictionary
  • conjugate diameters là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conjugate diameters trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conjugate diameters trong toán học
  • conjugate diameters tiếng việt là gì ?
  • What is conjugate diameters in english ?