conical tube

conical tube là gì? Ý nghĩa của từ conical tube đèn ống

  • conical tube là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conical tube là gì ?
  • conical tube là gì trong toán học ?
  • conical tube dịch
  • conical tube dictionary
  • conical tube là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conical tube trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conical tube trong toán học
  • conical tube tiếng việt là gì ?
  • What is conical tube in english ?