conical

conical là gì? Ý nghĩa của từ conical (thuộc) cônic

  • conical là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conical là gì ?
  • conical là gì trong toán học ?
  • conical dịch
  • conical dictionary
  • conical là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conical trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conical trong toán học
  • conical tiếng việt là gì ?
  • What is conical in english ?