cone-shaped

cone-shaped là gì? Ý nghĩa của từ cone-shaped có hình nón

  • cone-shaped là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cone-shaped là gì ?
  • cone-shaped là gì trong toán học ?
  • cone-shaped dịch
  • cone-shaped dictionary
  • cone-shaped là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cone-shaped trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cone-shaped trong toán học
  • cone-shaped tiếng việt là gì ?
  • What is cone-shaped in english ?