cone of friction

cone of friction là gì? Ý nghĩa của từ cone of friction nón ma xát

  • cone of friction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cone of friction là gì ?
  • cone of friction là gì trong toán học ?
  • cone of friction dịch
  • cone of friction dictionary
  • cone of friction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cone of friction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cone of friction trong toán học
  • cone of friction tiếng việt là gì ?
  • What is cone of friction in english ?