cone

cone là gì? Ý nghĩa của từ cone hình nón, mặt nón

  • cone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cone là gì ?
  • cone là gì trong toán học ?
  • cone dịch
  • cone dictionary
  • cone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cone trong toán học
  • cone tiếng việt là gì ?
  • What is cone in english ?