conductor

conductor là gì? Ý nghĩa của từ conductor vl.vật dẫn; đs. cái dẫn, iđêan dẫn

  • conductor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conductor là gì ?
  • conductor là gì trong toán học ?
  • conductor dịch
  • conductor dictionary
  • conductor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conductor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conductor trong toán học
  • conductor tiếng việt là gì ?
  • What is conductor in english ?