conductivity

conductivity là gì? Ý nghĩa của từ conductivity độ dẫn

  • conductivity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conductivity là gì ?
  • conductivity là gì trong toán học ?
  • conductivity dịch
  • conductivity dictionary
  • conductivity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conductivity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conductivity trong toán học
  • conductivity tiếng việt là gì ?
  • What is conductivity in english ?