conduction of heat

conduction of heat là gì? Ý nghĩa của từ conduction of heat vl.độ dẫn nhiệt

  • conduction of heat là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conduction of heat là gì ?
  • conduction of heat là gì trong toán học ?
  • conduction of heat dịch
  • conduction of heat dictionary
  • conduction of heat là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conduction of heat trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conduction of heat trong toán học
  • conduction of heat tiếng việt là gì ?
  • What is conduction of heat in english ?