conduction

conduction là gì? Ý nghĩa của từ conduction sự truyền, sự dẫn

  • conduction là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conduction là gì ?
  • conduction là gì trong toán học ?
  • conduction dịch
  • conduction dictionary
  • conduction là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conduction trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conduction trong toán học
  • conduction tiếng việt là gì ?
  • What is conduction in english ?