conductance

conductance là gì? Ý nghĩa của từ conductance vl.tính dẫn điện

  • conductance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conductance là gì ?
  • conductance là gì trong toán học ?
  • conductance dịch
  • conductance dictionary
  • conductance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conductance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conductance trong toán học
  • conductance tiếng việt là gì ?
  • What is conductance in english ?