conduct

conduct là gì? Ý nghĩa của từ conduct dẫn, mang, dùng làm vật dẫn; điều khiển, chỉ đạo

  • conduct là gì ?

  • Ý nghĩa của từ conduct là gì ?
  • conduct là gì trong toán học ?
  • conduct dịch
  • conduct dictionary
  • conduct là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ conduct trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ conduct trong toán học
  • conduct tiếng việt là gì ?
  • What is conduct in english ?