condensation

condensation là gì? Ý nghĩa của từ condensation sự ngưng, sự cô đọng

  • condensation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ condensation là gì ?
  • condensation là gì trong toán học ?
  • condensation dịch
  • condensation dictionary
  • condensation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ condensation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ condensation trong toán học
  • condensation tiếng việt là gì ?
  • What is condensation in english ?