concrete

concrete là gì? Ý nghĩa của từ concrete cụ thểbê tông

  • concrete là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concrete là gì ?
  • concrete là gì trong toán học ?
  • concrete dịch
  • concrete dictionary
  • concrete là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concrete trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concrete trong toán học
  • concrete tiếng việt là gì ?
  • What is concrete in english ?