concordant

concordant là gì? Ý nghĩa của từ concordant phù hợp

  • concordant là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concordant là gì ?
  • concordant là gì trong toán học ?
  • concordant dịch
  • concordant dictionary
  • concordant là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concordant trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concordant trong toán học
  • concordant tiếng việt là gì ?
  • What is concordant in english ?