concave function

concave function là gì? Ý nghĩa của từ concave function hàm lõm

  • concave function là gì ?

  • Ý nghĩa của từ concave function là gì ?
  • concave function là gì trong toán học ?
  • concave function dịch
  • concave function dictionary
  • concave function là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ concave function trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ concave function trong toán học
  • concave function tiếng việt là gì ?
  • What is concave function in english ?