computron

computron là gì? Ý nghĩa của từ computron computron (một đèn trong máy tính)

  • computron là gì ?

  • Ý nghĩa của từ computron là gì ?
  • computron là gì trong toán học ?
  • computron dịch
  • computron dictionary
  • computron là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ computron trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ computron trong toán học
  • computron tiếng việt là gì ?
  • What is computron in english ?