computor

computor là gì? Ý nghĩa của từ computor máy tính

  • computor là gì ?

  • Ý nghĩa của từ computor là gì ?
  • computor là gì trong toán học ?
  • computor dịch
  • computor dictionary
  • computor là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ computor trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ computor trong toán học
  • computor tiếng việt là gì ?
  • What is computor in english ?