compressibility

compressibility là gì? Ý nghĩa của từ compressibility tính nén được

  • compressibility là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compressibility là gì ?
  • compressibility là gì trong toán học ?
  • compressibility dịch
  • compressibility dictionary
  • compressibility là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compressibility trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compressibility trong toán học
  • compressibility tiếng việt là gì ?
  • What is compressibility in english ?