compound disturbance

compound disturbance là gì? Ý nghĩa của từ compound disturbance nhiễu loạn phức hợp

  • compound disturbance là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compound disturbance là gì ?
  • compound disturbance là gì trong toán học ?
  • compound disturbance dịch
  • compound disturbance dictionary
  • compound disturbance là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compound disturbance trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compound disturbance trong toán học
  • compound disturbance tiếng việt là gì ?
  • What is compound disturbance in english ?