compensation

compensation là gì? Ý nghĩa của từ compensation sự bù, sự bồi thường, sự bổ chính

  • compensation là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compensation là gì ?
  • compensation là gì trong toán học ?
  • compensation dịch
  • compensation dictionary
  • compensation là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compensation trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compensation trong toán học
  • compensation tiếng việt là gì ?
  • What is compensation in english ?