compensate

compensate là gì? Ý nghĩa của từ compensate bù, bồi thường, bổ chính

  • compensate là gì ?

  • Ý nghĩa của từ compensate là gì ?
  • compensate là gì trong toán học ?
  • compensate dịch
  • compensate dictionary
  • compensate là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ compensate trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ compensate trong toán học
  • compensate tiếng việt là gì ?
  • What is compensate in english ?