combinatory definability

combinatory definability là gì? Ý nghĩa của từ combinatory definability tính khả định tổ hợp

  • combinatory definability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ combinatory definability là gì ?
  • combinatory definability là gì trong toán học ?
  • combinatory definability dịch
  • combinatory definability dictionary
  • combinatory definability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ combinatory definability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ combinatory definability trong toán học
  • combinatory definability tiếng việt là gì ?
  • What is combinatory definability in english ?