circular cylinder

circular cylinder là gì? Ý nghĩa của từ circular cylinder Hình trụ tròn

  • circular cylinder là gì ?

  • Ý nghĩa của từ circular cylinder là gì ?
  • circular cylinder là gì trong toán học ?
  • circular cylinder dịch
  • circular cylinder dictionary
  • circular cylinder là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ circular cylinder trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ circular cylinder trong toán học
  • circular cylinder tiếng việt là gì ?
  • What is circular cylinder in english ?