circuit

circuit là gì? Ý nghĩa của từ circuit mt.mạch, chu tuyến, sơ đồ, chu trình

  • circuit là gì ?

  • Ý nghĩa của từ circuit là gì ?
  • circuit là gì trong toán học ?
  • circuit dịch
  • circuit dictionary
  • circuit là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ circuit trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ circuit trong toán học
  • circuit tiếng việt là gì ?
  • What is circuit in english ?