capital

capital là gì? Ý nghĩa của từ capital kt.vốn, tư bản // chính, quan trọng

  • capital là gì ?

  • Ý nghĩa của từ capital là gì ?
  • capital là gì trong toán học ?
  • capital dịch
  • capital dictionary
  • capital là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ capital trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ capital trong toán học
  • capital tiếng việt là gì ?
  • What is capital in english ?