cantiliver wing

cantiliver wing là gì? Ý nghĩa của từ cantiliver wing cánh mạng tự do

  • cantiliver wing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ cantiliver wing là gì ?
  • cantiliver wing là gì trong toán học ?
  • cantiliver wing dịch
  • cantiliver wing dictionary
  • cantiliver wing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ cantiliver wing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ cantiliver wing trong toán học
  • cantiliver wing tiếng việt là gì ?
  • What is cantiliver wing in english ?