blunted cone

blunted cone là gì? Ý nghĩa của từ blunted cone hình nón cụt

  • blunted cone là gì ?

  • Ý nghĩa của từ blunted cone là gì ?
  • blunted cone là gì trong toán học ?
  • blunted cone dịch
  • blunted cone dictionary
  • blunted cone là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ blunted cone trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ blunted cone trong toán học
  • blunted cone tiếng việt là gì ?
  • What is blunted cone in english ?