bending defilection

bending defilection là gì? Ý nghĩa của từ bending defilection mũi tên của độ võng

  • bending defilection là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bending defilection là gì ?
  • bending defilection là gì trong toán học ?
  • bending defilection dịch
  • bending defilection dictionary
  • bending defilection là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bending defilection trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bending defilection trong toán học
  • bending defilection tiếng việt là gì ?
  • What is bending defilection in english ?