bearing

bearing là gì? Ý nghĩa của từ bearing chỗ tựa, điểm tựa; góc phương vị

  • bearing là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bearing là gì ?
  • bearing là gì trong toán học ?
  • bearing dịch
  • bearing dictionary
  • bearing là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bearing trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bearing trong toán học
  • bearing tiếng việt là gì ?
  • What is bearing in english ?