bearing capacity

bearing capacity là gì? Ý nghĩa của từ bearing capacity tải dung

  • bearing capacity là gì ?

  • Ý nghĩa của từ bearing capacity là gì ?
  • bearing capacity là gì trong toán học ?
  • bearing capacity dịch
  • bearing capacity dictionary
  • bearing capacity là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ bearing capacity trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ bearing capacity trong toán học
  • bearing capacity tiếng việt là gì ?
  • What is bearing capacity in english ?