beam

beam là gì? Ý nghĩa của từ beam dầm; tia (sáng) chùm (sáng)

  • beam là gì ?

  • Ý nghĩa của từ beam là gì ?
  • beam là gì trong toán học ?
  • beam dịch
  • beam dictionary
  • beam là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ beam trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ beam trong toán học
  • beam tiếng việt là gì ?
  • What is beam in english ?