band

band là gì? Ý nghĩa của từ band dải băng bó

  • band là gì ?

  • Ý nghĩa của từ band là gì ?
  • band là gì trong toán học ?
  • band dịch
  • band dictionary
  • band là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ band trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ band trong toán học
  • band tiếng việt là gì ?
  • What is band in english ?