azimuthal

azimuthal là gì? Ý nghĩa của từ azimuthal (thuộc) góc cực; độ phương vị

  • azimuthal là gì ?

  • Ý nghĩa của từ azimuthal là gì ?
  • azimuthal là gì trong toán học ?
  • azimuthal dịch
  • azimuthal dictionary
  • azimuthal là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ azimuthal trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ azimuthal trong toán học
  • azimuthal tiếng việt là gì ?
  • What is azimuthal in english ?