axle

axle là gì? Ý nghĩa của từ axle trục

  • axle là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axle là gì ?
  • axle là gì trong toán học ?
  • axle dịch
  • axle dictionary
  • axle là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axle trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axle trong toán học
  • axle tiếng việt là gì ?
  • What is axle in english ?