axiomatization

axiomatization là gì? Ý nghĩa của từ axiomatization tiên đề hoá

  • axiomatization là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axiomatization là gì ?
  • axiomatization là gì trong toán học ?
  • axiomatization dịch
  • axiomatization dictionary
  • axiomatization là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axiomatization trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axiomatization trong toán học
  • axiomatization tiếng việt là gì ?
  • What is axiomatization in english ?