axiomatizability

axiomatizability là gì? Ý nghĩa của từ axiomatizability tính tiên đề ho

  • axiomatizability là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axiomatizability là gì ?
  • axiomatizability là gì trong toán học ?
  • axiomatizability dịch
  • axiomatizability dictionary
  • axiomatizability là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axiomatizability trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axiomatizability trong toán học
  • axiomatizability tiếng việt là gì ?
  • What is axiomatizability in english ?