axial symmetry

axial symmetry là gì? Ý nghĩa của từ axial symmetry phép đối xứng trục

  • axial symmetry là gì ?

  • Ý nghĩa của từ axial symmetry là gì ?
  • axial symmetry là gì trong toán học ?
  • axial symmetry dịch
  • axial symmetry dictionary
  • axial symmetry là danh từ, động từ hay tính từ ?
  • Thuật ngữ axial symmetry trong toán học

  • Cách dịch thuật ngữ axial symmetry trong toán học
  • axial symmetry tiếng việt là gì ?
  • What is axial symmetry in english ?